Kuris žmogus nenorėtų žinoti, kas jo laukia, kokios jo nelaimių ir ligų priežastys, kokia veikla sėkmingiausia, koks partneris tinkamiausias, kada geriausia kurti šeimą ar į kokią šalį emigruoti… Į visus kylančius klausimus atsakymą padeda rasti „Sielų formulė“. Kokias galimybes atveria ši astrologinė sistema, jūsų pageidavimu, teiraujamės specialisto.

 

Konsultavo Ezoterinių mokslų centro „Du Pasauliai“ vadovė, chirologė Asta Svirkienė (www.chirologija.com)

 

Vieni žmonės atsakymų į jiems svarbius klausimus ieško pas būrėjus, kiti – pas ekstrasensus ar šamanus, treti – pas astrologus. Yra begalė būdų sužinoti savo lemtį. Vienas jų – astrologinė sistema „Sielos formulė“. Kai žurnale atsirado nauja rubrika „Likimo gidas“, sulaukėme daugybės jūsų laiškų: kas tai, kaip veikia, kuo pagrįstos šios astrologinės prognozės.

„2010 metais Sankt Peterburge baigiau asrologinės sistemos „Sielos Formulė“ mokymus, kuriuos vedė astrologas Aleksandras Astrogoras. Mane sužavėjo šios sistemos paprastumas ir stebėtinas tikslumas. Jei domitės astrologija, tuomet tikrai esate girdėję apie dispozitorių grandinėlę. Formulės centre esančiose planetose užkoduota žmogaus esmė, kitos planetos už centro ribų rodo jo santykį su įvairiomis gyvenimo sritimis, – aiškina šios srities specialistė Asta Svirkienė. – Kiekviena planeta atstovauja kelias gyvenimo sritis, kurias nagrinėjant galima atsakyti praktiškai į bet kokį klausimą.“

 

Ką atskleidžia

 

„Sielos Formulė“ gali parodyti praeitų gyvenimų klaidas, kokias karmines pamokas žmogus turės praeiti šiame gyvenime. Į kokią šeimą ateina, net kokie santykiai bus tarp šeimos narių. Formulėje labai aiškiai matosi asmeninis gyvenimas: sutuoktinis, vaikai, kur ir kaip šeima gyvens. Iš formulės galiu pasakyti, kaip žmogui sekėsi mokytis mokykloje ir koks išsilavinimas jo laukia. Formulė leidžia pamatyti, kokius uždavinius žmogus turės išspręsti tam tikrais gyvenimo periodais. Galima įžvelgti ir konkrečių metų užduotis. Tam yra sudaroma Sielos formulė metams nuo gimtadienio iki gimtadienio. Planetos simbolizuoja mėnesius, kuriuos interpretuodama galiu pasakyti,  kas svarbiausia laukia šiuo laikotarpiu, į ką atkreipti dėmesį. Pamenu vieną atvejį. Vienam žmogui sudaryta metų formulė rodė, kad tam tikrą mėnesį jis jokiu būdu nesiimtų jokių veiksmų, susijusių su automobiliais. Retrogradinis Marsas aiškiai bylojo, kad kils rimtų problemų, jei jis sumanys jį įsigyti ar parduoti. Deja, problemos išvengti vyrui nepavyko, nes kreipėsi šiam periodui įpusėjus ir jau įsigijus automobilį. Už jį  vyras paklojo didžiulius pinigus, tačiau šis labai greitai sugedo ir atnešė didelių finansinių nuostolių. Jei būtų išgirdęs įspėjimą prieš perkant automobilį, susilaikęs ir išlaukęs tinkamesnio momento, nieko panašaus nebūtų įvykę.

 

Neribotos galimybės

 

Kai tik pradėjau taikyti šią sistemą, nemaniau, kad ji taps tokia puikia pagalbininke. Ji skleidėsi ir vis tebesiskleidžia savo galimybėmis tarsi lotoso žiedas. Su didžiausia nuostaba stebiu, kokią gilią ir tikslią informaciją galiu gauti. Sielos formulės nagrinėjimą pradedu nuo paaiškinimo apie tai, kiek planetų sudaro centrą. Jame gali būti nuo vienos iki dešimties planetų. Toliau eina orbitos nuo Merkurijaus iki Plutono, kuriose grandinėlės forma išsidėsto planetos. Ši formulė patogi tuomet, jei žmogus nežino tikslaus savo gimimo laiko. Būna taip, kad formulė nesikeičia parą laiko. Tada gimimo valanda nėra reikalinga. Tačiau kartais formulė keičiasi tris keturis kartus per parą. Tuomet jau reikalingas nors apytikslis gimimo laikas.

Pavyzdžiui, žmogus gimė 1966-10-28. Jo sielos formulės centre yra dvi planetos: Plutonas ir Merkurijus. Likusios planetos išsiskirsto per dvi orbitas: Merkurijaus ir Veneros. Tai byloja, jog žmogus yra koncentruotas, itin rūpinsis savo artimiausia aplinka, šeima ir jos interesais.

Ką apie žmogų gali pasakyti formulės centras. Šios dvi planetos energetiškai yra labai skirtingos. Merkurijus artima asmeninė planeta, o Plutonas yra pati tolimiausia ir energetiškai stipriausia planeta. Šio žmogaus charakteryje dominuos dvi priešingybės: smulkemniškumas ir maksimalizmas. Plutonas rodo, kad šio žmogaus saviraiška bus vėlyva. Yra dvi scenarijaus galimybės: arba žmogus sistemingai daro karjerą, laiptelis po laiptelio, arba, priešingu atveju, nuolat blaškysis, niekaip nerasdamas sau vietos. Kaip sakoma, devyni amatai, dešimtas badas.

Planetos nėra nei geros, nei blogos. Aš jas lyginu su medaliu, turinčiu dvi puses. Kokią pusę, pozityvią ar negatyvią pasirinksime, tokią situaciją, tokių pasekmių sulauksime. Todėl vienas žmogus su Plutonu centre padarys puikią karjerą, o kitas visa laiką keis darbus, gal net profesijas ir, atėjus gyvenimo rezultatų įvertinimo laikui, jausis pavargęs, taip savo gyvenime nieko ir nepasiekęs. Kaip toje pasakoje senelė – prie suskilusios geldos.

 

Ką reiškia retrogradinės planetos

 

Kitas dalykas, kurį paaiškinu klientui, yra retrogradinės planetos. Sielos formulėje jos žymimos raudona spalva ir šalia parašyta raide „r”. Retrogradinėmis planetomis vadinamos tos, kurios žmogaus gimimo momentu judėjo atgal. Realiai kosmose jos nejuda atbulos. Tam tikru momentu jos daro kilpą ir judėdamos kita kilpos puse suteikia įspūdį, kad juda atgal. Retrogradinės planetos formulės simbolizuoja karmines pamokas. Kuo daugiau tokių planetų yra sielos formulėje, tuo daugiau pamokų teks išmokti. Pirmajame paveikslėlyje (1 pav.) yra viena retrogradinė planeta – Saturnas. Vadinasi, šis žmogus atsinešė sudėtingą karminę pamoką, susijusią su valdžia, paklusnumu valdžiai. Pirmasis šio žmogaus gyvenime valdžios atstovas bus tėvas, vėliau vyras. Karminės planetos nurodo, kuriose gyvenimo sferose žmogus turės mokytis nuolankumo, priimti situaciją ramiai, be susierzinimo. Deja, bet pamokas dažniausiai žmonės suvokia pavėluotai, sulaukę vyresnio amžiaus ir pasisėmę gyvenimo išminties. Kuo jaunesnis amžius, tuo daugiau nepaklusnumo, nenoro nusileisti, susitaikyti. O tai reiškia, kad būtinai kur nors „prisidirbs” ir vėliau teks srėbti neskanią klaidų košę. Iš patirties galiu pasakyti, kad tik būdami vyresnio amžiaus, maždaug nuo 30–35 metų, žmonės pradeda suvokti savo elgesio klaidas ir charakterio broką. Beveik visi be išimties pasako frazę: jei būčiau žinojęs tai anksčiau, niekada nebūčiau taip elgęsis. Ir kuo anksčiau išgirstame apie savo esmę, tuo didesnė tikimybė gyvenime išvengti grubių klaidų ir skaudžių pasekmių. Pasakysite, klysta visi, o už viso to slypi patirtis. Sutinku. Tačiau kai matai žmonių nusivylimą, liūdesį, skausmą, suvoki, kad tos pamokos vargu ar buvo reikalingos. Juk jei jums kas nors įduotų saugaus kelio žemėlapį, nejaugi atsisakytumėte ir rizikuotumėte keliauti aklai?

 Sielos formulėje matau kokio sielos brandumo yra žmogus. Vieni ateina su dideliu patyrimo bagažu, turi be galo daug energijos, tačiau dėl retrogradinių planetų gausos, simbolizuojančių karmines pamokas, yra priversti išmokti nuolankumo, susitaikymo ar atleidimo pamokas. Ir tik tuomet, kai ateina vidinis suvokimas, kai žmogus susitaiko su viskuo, ką jam siunčia likimas, kai priima išbandymus be susierzinimo ir pykčio, tik tada jam leidžiama naudotis pilna visų planetų energija. Retrogradines planetas aš vadinu Laiko vartais. Kiekviena turi savo laikotarpį, kurį valdo. Ir būtent per šiuos kritinius gyvenimo laikotarpius yra išgryninama tikroji žmogaus esmė.

 

Atskleidžia tėvų ir vaikų santykius

 

Sielos formulė  labai daug gali pasakyti apie tėvų ir vaikų santykius, biologinę šeimą. Kokios distancijos yra tarp jo ir mamos, tėčio, brolio, seserų. Kokią liniją – mamos ar tėčio – paveldėta labiau ir reiškiasi stipriau. Sielos formulė nieko nesako apie meilę ar kitokius jausmus. Ji tik parodo ar yra ryšys tarp vaiko ir tėvų. Turėjau tokį atvejį, kai jauna moteris labai išgyveno dėl šaltų santykių su tėvais. Jautėsi kalta, kad tarp jų yra didžiulė emocinė distancija. Jos sielos formulėje tėvus simbolizuojančios planetos  (Mėnulis ir Saturnas) buvo labai toli nutolusios nuo pagrindinio centro. Kai jai parodžiau, kokia didelė distancija yra tarp jos ir šeimos narių, ji apsiverkė ir pasakė, jog visa laiką save kaltino ir graužė už tai, jog emociškai negali priartėti prie savo tėvų. Vos tik ji pamėgina arčiau prieiti, būna atstumta ir įskaudinta. Supratusi, kad ji atėjo į pasaulį su tokia pozicija savo šeimoje, nurimo, išnyko kaltės jausmas. Svarbiausia, ji sužinojo, kad tą distanciją ji privalo išlaikyti. Antraip, pažeisdama numatytą atstumą, ji vėl ir vėl bus psichologiškai skaudinama. Tokiu atveju pats geriausias dalykas – kuo didesnis atstumas. Kuo rečiau žmonės matosi, tuo geresni santykiai. Tai yra patvirtinę beveik visi klientai, kurių formulėje buvo dideli atstumai tarp tėvų ar vieno kurio iš jų. Distancija tarp planetų, kurios simbolizuoja tėvus, gali byloti ir apie tėvų skyrybas arba kad vienas iš tėvų anksti išeis iš šio pasaulio. Šalia Mėnulio esančios retrogradinės planetos gali rodyti, kad yra paveldima giminės karma per  mamos liniją. 

Pateiksiu pavyzdį: moteris gimė 1986-11-15 d. Mėnulis rodo į retrogradinę Venerą. Retrogradinė Venera rodo, jog šios klientės giminės moterys per mamos liniją buvo nelaimingos, kentėjo. Jos močiutė anksti liko našlaite. Augo pas svetimus žmones. Buvo nemylima, stumdoma, skriaudžiama. Kai ji pati susilaukė savo vaikų, nemokėjo parodyti meilės savo šeimai. Vyras išėjo pas kitą, ji liko su keturiais vaikais. Klientės motina taip pat užaugo be motinos meilės, nors motiną turėjo. Ilgai negalėjo susilaukti vaikų. Pati klientė buvo vėlyvas, ilgai lauktas vaikas. Mama visą savo meilę atidavė dukrai, tačiau vyras, kuriam stigo žmonos dėmesio, jautėsi apleistas ir įniko į stikliuką. Šiuo metu tos moters sutuoktinis nebegeria, bet yra sunkus ligonis. Klientės pirmas klausimas buvo, kodėl jai taip nesiseka su vyrais. Paaiškinau, kur slypi jos problema, kad ji tęsia nelaimingų giminės moterų liniją. Be abejo, ji iškart paklausė, ar įmanoma tai panaikinti. Paaiškinau, kad yra atleidimo ritualas, kurį turėtų atlikti visos gyvos esančios šeimos moterys: močiutė, mama ir ji pati.

 

Asmeninis gyvenimas – kaip ant delno

 

 Kita „Sielos formulės“ nagrinėjama tema – asmeninis gyvenimas. Pagal tai, kurioje formulės vietoje yra vyrą simbolizuojanti planeta (ją simbolizuoja Saturnas), kokios planetos ją supa, galima nupasakoti, koks žmogus skirtas. Kartais pavyksta labai tiksliai apibūdinti, koks partneris turėtų būti šalia ir koks visai netinka. Mes visada nesąmoningai pritraukiame konkretaus tipo žmogų. Jei vyro planeta yra retrogradinė arba šalia yra daug retrogradinių planetų, moteris turės ne vieną santuoką arba šalia esantis žmogus bus kitatautis. Jei vyro planeta yra toli nuo pagrindinio centro, vadinasi, moteris savo žmogų sutiks vėlai arba jis gali būti išvykęs, arba gyventi kitame mieste. Retrogradinis Saturnas rodo, jog asmeniniai santykiai bus apsunkinti (tai bus susiję su karminiais dalykais).

Per savo darbo praktiką dar nesutikau tokios moters, kuri būtų šovusi pirmą kartą ir pataikiusi į taikinį iš pirmo karto. Dažniausiai jos praranda santykius dėl per didelio valdingumo ir noro vyrą pakeisti. Kaip jau minėjau, retrogradinės planetos moko nuolankumo. Tad kol moteris neišmoks priimti vyro tokio, koks jis yra ir nesusitaikys su viskuo, ką ir kaip jis daro, vargu ar galima bus tikėtis ilgalaikių ir darnių kitų santuokų ateityje. Iškelta reikalavimų kartelė yra didžiausia tokių santykių rykštė.

Nesėkmingą asmeninį gyvenimą rodo ir sielos formulės centre esantis vienas Marsas. Tokių moterų vyrai tiesiog bijo. Galbūt tai nuskambės keistai, tačiau kiek turėjau klienčių su šia planeta centre, visos kaip viena tvirtino, kad vyrai jų bijo ir nė vienas nesiūlo ilgalaikių santykių, kurti šeimos. Marsas yra vyriškos energijos planeta ir tokia moteris bus linkusi elgtis atitinkamai: grubiai, kategoriškai, valdingai –kaip užkariautoja. Ir net tobulas makiažas ar supermoteriškas drabužis, nepaslėps joje slypinčios šios energijos.

 

Padeda atrasti save

 

Sielos formulė padeda suprasti žmogui savo paskirtį šiame gyvenime. Tai apima ne viena profesinį kelią. Tai – visas kompleksas užduočių, kurias privalome išspręsti. Kiekvienas žmogus kuria savo istoriją, deja, dauguma nežino tos istorijos esmės, gylio. Kai paklausiu apie senelius, ypač jaunesnės kartos žmonės visiškai nieko apie juos negali pasakyti. O juk tai yra mūsų istorijos dalis, mūsų šaknys. Būtent sielos formulė atskleidžia paveldėtas problemas, kurios tarsi šleifas velkasi dėl  senelių, prosenelių padarytų klaidų. Esu susidūrusi su tam tikra planetų padėtimi formulėje, kuri aiškiai rodo apie giminę lydinčius prakeiksmus. Vieni puikiai apie juos žino, kitiems patariu pasigilinti į savo giminės istoriją ir išsiaiškinti giminę dengiančias paslaptis. Nes tik nuo to suvokimo priklausys, kaip greitai bus ši bėda išspręsta. Kartais tos istorijos būna mistiškos, kartais nerealios, kartais juokingos, o kartais labai liūdnos. Tačiau kiekviena jų be galo įdomi ir  pamokanti.

Kalbant apie saviraišką, kartais retrogradinės planetos padeda išgryninti atsakymą. Tik reikia, kad žmogus prisimintų vieną kitą faktą iš savo gyvenimo tam tikro laikotarpio. Papasakosiu vieną istoriją. Šią moterį sutikau ne Lietuvoje. Žiūrėdama jos sielos formulę, paklausiau, koks buvo įsimintinas įvykis laikotarpyje tarp dešimties ir trylikos metų. Pasirodo, kai jai buvo apie vienuolika metų, ji susirgo. Mama nuvedė pas specialistą. Moteriai labai įstrigo tai, kad gydytoja ją, vaiką, pasistatė ant kėdės ir rankomis per atstumą apvedžiojo nuo galvos iki kojų. Prisiminė, kad gydytojos rankos buvo raudonos ir karštos. Mamai ji pasakė, kad vaiko problema ne fizinė, o emocinė. Ir parekomendavo įsigyti naminį augintinį, kad mergaitė turėtų kuo rūpintis ir kad tai padės jai įveikti liūdesį. Praėjus keturiasdešimčiai metų, ši moteris pati ėmė gydyti rankomis.

Kiekvieną kartą žiūrėdama į žmonių sielos formulę, įsitikinu, kiek daug dar turime išmokti, suprasti ir tobulėti. Tam nėra ribų. Į visas interpretacines sistemas patariu žiūrėti tik kaip į patarėjas, bet ne į verdiktą. Žmogus visada gali pasirinkti kokią planetos charakterio pusę pasiims: pozityvią ar negatyvią. Tai sunku, nes reikalauja išminties. O ši ateina tik su metais. Kiekvieni laiko vartai, pro kuriuos mes praeiname sąmoningai, išgrynina tikruosius mūsų šio gyvenimo tikslus. Sielos formulė tėra instrumentas, kuriuo mokausi groti. Ir kiekvieną kartą dėkoju Dievui už leidimą prisiliesti prie nuostabios ir nepakartojamos žmogaus gyvenimo simfonijos.

 

Ką dar galima sužinoti iš sielos formulės

 

  • Iš sielos formulės galima pamatyti kokie santykiai bus su vaikais. Net kaip mokysis, kur gyvens, kokio bus charakterio, kaip klostysis asmeninis jų gyvenimas. Ir visa ši informacija užkoduota mamos ar tėčio formulėje!
  • Taip pat labai gerai matosi ar moteris sėkmingai pastos, ar galės susilaukti vaikų, ar bus sėkmingas gimdymas.

Turėjau atvejį, kai formulė aiškiai bylojo, jog vaikelio moteris negali susilaukti ne todėl kad turėtų fiziologinių sveikatos problemų, bet dėl to, kad jos vyras nenorėjo vaikų. Retrogradinis Merkurijus aiškiai parodė problemos priežastį.

  • Sielos formulė gali parodyti, kur žmogus gyvens, ar jam teks spaustis mažame bute arba kraustytis iš vieno nuomojamo buto į kitą, ar gyvens nuosavame name. Vieniems lemta visą gyvenimą nugyventi savo šalyje, kitų laukia emigracija.
  • Taip pat galima pamatyti, kaip seksis tvarkyti nekilnojamo turto reikalus, palikimo klausimus. Jei žmogus turi savo nuosavą verslą, galima prognozuoti, kaip jam seksis jį plėtoti.
  • Kalbant apie sveikatą, sielos formulė gali aprodyti, kokios yra silpnos vietos, kokiame laikotarpyje į ką žmogus turėtų atkreipti didesnį dėmesį. Puikiai matosi paveldimos sveikatos problemos.

 

Parengė: Lina Grinkevičienė ("Ji" žurnalas 2016m.)

Fenomenalios informacijos portalas * KAS * KUR * KADA *

Sukurti naują vartotoją

x