1918 m. vasario 16 -oji, šeštadienis, Saturno diena. Saulė susijungusi su Uranu Vandenyje - tai laisvė, nepriklausomybė, originalumas, revoliucinės idėjos, tai sunkumai, kuriuos reikės įveikti. Šalia jų - ir Venera (jausmai), ir Merkurijus (protas). Plutonas (kolektyvinė valia) Vėžio – Lietuvos astrologinio simbolio - ženkle. Stiprūs – tik Uranas (reformos, pokyčiai) ir Mėnulis (liaudis, tradicijos, patriotizmas). Kitos planetos – silpnos, kai kurios – pažeistos. Valstybė, gimusi tokią dieną – trapi ir pažeidžiama.

Trys TAU kvadratai  (interesų konfliktai) danguje kalba apie sunkumus, kuriuos teks patirti naujagimei Lietuvai. Saulė nesutaria su Jupiteriu. Konfliktas kalba apie begalinį optimizmą, pernelyg aukštą pasitikėjimą savo jėgomis, kliūtis kely į laimę ir apie būtinybę ugdytis kantrybę. Tikra didybė reikalauja ne įrodymų, o matų. Be to, veidrodis niekada nebūna kaltas. Mėnulis nesutaria su trimis planetomis. Konfliktas su  Merkurijumi rodo, kad svarbu atskirti žmogų, kurio dvasia miega, nuo to, kurio jau išskridusi; kad kiekviena mintis, kuri ateina į galvą, turi susidėlioti į žodžius; jei tas neįvyksta, reiškia, ji prastai pakviesta. Konfliktas su Neptūnu (kolektyvine ideologija) reiškia galimus paklydimus, neteisingus sprendimus, vidinius ieškojimus: kas turi savyje daug vidinės garbės, gali surasti jos trūkumą.  Konfliktuodamas su Saturnu, įspėja apie skausmą, kančią, sunkų kelią ir primena, kad evoliucijos laiptų pakopos, deja, kilimu neužklotos. Marso – Plutono konfliktas vienas iš energingiausių, bet tuo pačiu ir skausmingiausių. Tikslų siekiama bet kokia kaina ir bet kokiomis priemonėmis, tikint, kad angelo sparnai išauga toje vietoje, kurią nutrina Likimo kryžius. Merkurijaus – Saturno opozicija kalba, kad proto balsas puikiai girdimas, tačiau nepriimtinas. Tai lemia konservatyvumą, įtarumą, pripažinimo troškimą, kuris pasiekiamas įveikus daugybę kliūčių. Merkurijaus priešprieša Neptūnui (mąstymo – ideologijai)  įspėja, kad melas niekada nebūna prieskoniu – jis visada pagrindinis patiekalas.

Harmoningas bendravimas taip pat stebimas. MėnulioPlutono sąveika kalba, kad nugalėdamas savo tinginystę, žmogus duoda impulsą visuomenės vystymuisi, tačiau siekdamas padaryti pasaulį vertą savęs, turi prisiminti, kad tokia misija neįmanoma. Saulės – Plutono sąveika skatina vadovavimą, tai stiprios valios požymis. Tačiau net jaučiant Likimo palaikymą, verta pagalvoti, ką būtent jis palaiko. Marso – Jupiterio sąveika – tai užkariautojo, tikinčio savo galimybėmis, talentingai pasinaudojančio stiprybėmis ir gebančio komanduoti kitiems, ženklas. Tai gebėjimas taupyti savo jėgas, naštą užkraunant ant svetimų pečių, tai ir situacijos, kai atsiveriančių galimybių šventinę nuotaiką užtemdo jų įgyvendinimo pradžios liūdesys. Marsas darnoje su Neptūnu rodo ypatingą energiją, kovoje apginant savo idealus: jei gali suprasti dabar – suprask, nes daugiau tokios galimybės gali ir nebebūti. Jupiteris su Neptūnu lengvai dalinasi idėjomis, bet sunkiai jas pasiima. Vieniša stovi retrogradinė Venera – vidinės harmonijos ir originalios meilės simbolis: „aš kitoks šiek tiek esu, tačiau laisvę aš myliu; jeigu šitai supratai – būsime geri draugai“.

1990 -ųjų kovo 11 -oji, sekmadienis, Saulės diena. Ji išaušo sujungusi savyje Ožiaragyje viešinčio Urano kolektyvinį intelektą su kolektyvine Neptūno ideologija, harmoningai derančius su Saule Žuvų ženkle, simbolizuojančiame tiltą tarp Pabaigos ir Pradžios, viską sujungiančiame į vientisą ir nenutrūkstamą Zodiako ratą. Planetų sankaupa – Ožiaragyje. Palanku teisingumo atstatymui.

Saturnas – įstatymo ir valdžios simbolis – Ožiaragyje, savo valdose, tvirtoje pozicijoje, harmoningai  bendravo su Mėnuliu Mergelėje (liaudimi), ir Saule Žuvyse (gebančiomis aukotis asmenybėmis). Sėkmės planeta Jupiteris – Vėžyje (Vėžys - Lietuvos simbolis: patriotizmas, tradicijų išlaikymas, masių palaikymas, amžinosios vertybės).

Tądien planetos sudarė ypatingą konfigūraciją – trapeciją, apjungiančią Mėnulį, Plutoną, Neptūną ir Merkurijų. Konfigūracijos esmė ta, kad energija sukaupiama kovos būdu. Gyvenimas leidžia imti tik tuomet, kai praeinamas tam tikras kančios etapas, kai tam, kad pastatytum nauja, tenka iki pamatų sugriauti sena. Tačiau naujas pastatas gali sugriūti, jei bus ginamasi nepasiruošus, neapskaičiavus pagrindinių strategijų. Jei kovos bus vengiama - atsidursime komfortiško kalėjimo sąlygose. Todėl labai svarbu, kad kova ir visa veikla būtų harmoninga ir subalansuota. Saulės – Saturno aspektas perspėja, kad neteisingas pasirinkimas dažniausiai reiškia ne lengvabūdiškumą ar klaidą, bet savojo Dievo išdavystę. Kantrybė, savitvarda, minčių aiškumas ir tikslumas, praktiškumas ir metodiškumas, - žmogaus gyvenimas turi būti toks, kad vertėtų jį suprasti. Saulės – Mėnulio opozicija - tai kova tarp pasąmonės poreikių ir asmenybės saviraiškos, kova tarp suvokiamos valios ir pasąmoninių motyvų. Veiksmai ir poelgiai verčia jaustis blogai. Planetų sąveikos principas pataria, kad prieš įgyvendinant ketinimą, verta suvokti, kokiu būdu jis yra TAVO.  Mėnulio – Merkurijaus opozicija rodo nesutarimą tarp jausmų ir proto, tuo pačiu – atotrūkį tarp žodžių ir darbų. Planetos pataria: numalšindamas savo norų agresiją, padėsi atstatyti taiką Žemėje, o prieš ką nors sakant, verta pagalvoti, ar tavo žodžiai nenuliūdins tavų minčių. Plutono – Merkurijaus sąveikoje tikrovė priimama kaip jėgų žaidimas. Tam, kad mintis taptų gilia, nepakanka vien duobę jai iškasti. Taip lengvai galima tapti marionete kitų griaunančiose programose. Plutono – Saulės harmonija – vado aspektas, stiprios valios požymis. Net jaučiant Likimo palaikymą, verta pagalvoti, ką būtent jis palaiko. Mėnulio – Saturno sąveika  rodo jausmingumą ir tvirtumą, atsargumą ir gebėjimą prisitaikyti. Planetos sako, kad evoliucija visiems bendra, bet nedėkingumas yra siena, ginanti asmeninę žmogaus laimę nuo absoliučios pasaulio disharmonijos. Mėnulio – Neptūno draugystė byloja, kad kito supratimas prasideda nuo jo paklydimų supratimo. Ar esame linkę pateisinti pasyvius, idealistus, neryžtingus ir atsargius? Urano - Merkurijaus sąveika sako, kad minčių darbas efektyviausias tuomet, kai vyksta tarp to, ko  nesuprantame ir to, ko negalime suprati.  Genialumas, aktyviai prabusdamas žmoguje, trukdo prasimušti į žmones. Retrogradinis Plutonas Skorpione – kruvinas susidūrimas su jėgos struktūromis. Žinome Laisvės kainą... Be aspektų, t.y. nebendraujančios - trys planetos. Bet jos irgi reikšmingos. Marsas skatina siekti tobulybės ir išskirtinumo, Venera  duoda norą būti gražiais pačių grožio suvokimo skalėje ir poreikį būti prestižinių daiktų fone, Jupiteris verčia ieškoti įvertinimo ir pripažinimo.

Tikiu, kad skaitytojo patirties ir žinių sintezė padės atsekti astrologines apraiškas Lietuvos istoriniuose įvykiuose, kad galėtų ištarti žinomą frazę „Kaip danguje, taip ir Žemėje“.

ASTROLOGĖ VIDA VEGA

Fenomenalios informacijos portalas * KAS * KUR * KADA *

Sukurti naują vartotoją

x